Pension Zum Golfstübchen
/

Im Deutsch-Luxemburgischen Naturpark.

 

Wählen Sie Ihre Sprache: / Kies uw taal:

PRIVACYVERKLARING

1. Datenschutz auf einen Blick

Algemene opmerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.  Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie vindt u hier onder.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens op deze website? 

Verantwoordelijk voor verwerking van gegevens op deze website is:

Pension Zum Golfstübchen

Edgar Bourscheidt, eigenaar

Bitburger Str. 1

54668 Echternacherbrück

Telefoon: +49 (0) 6525 210
E-Mail: golfstuebchen@t-online.de

Verantwoordelijk is de natuurlijke of juristische persoon, die alleen of samen met anderen over de doelen en middel der verwerking van persoonlijke gegevens(b.v. naam, e-mail adres enz.) beslist.

Verzameling van gegevens op deze website

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Op de website van Pension Zum Golfstübchen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pension Zum Golfstübchen gebruik deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Bovendien worden gegevens verzameld die u ons vrijwillig meedeelt. Dit kunnen b.v. gegevens zijn die u in het contactformulier invult.

Minderjarigen

Minderjarige personen mogen zonder toestemming van  ouders of voogd geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven. In het kader van deze website verzamelen, verwerden en gebruiken wij geen persoonlijke gegevens van minderjarige personen(als wij van de minderjarigheid bewust zijn).

Wat zijn uw rechten betreffende uw persoonlijke gegevens?

U heeft ten allen tijde het recht, kosteloos informatie over herkomst, ontvangeer en doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens te ontvangen. U heeft bovendien het recht de correctie of het wissen van deze gegevens te verlangen. Als u toestemming tot verwerking van uw gegevens gegeven heeft, kunt u deze toestemming ten allen tijde terugtrekken.  Bovendien heef u het recht onder zekere omstandigheden de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken te laten. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Integratie van diensten en inhoud van derden.

In onze website zijn zogenaamde externe providers geïntegreerd. Voor het gebruik van dergelijke inhoud is de overdracht van het IP-adres van de gebruiker naar de betreffende externe provider technisch noodzakelijk. Zonder het IP-adres zouden de externe providers de in de website geïntegreerde inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. We hebben geen invloed op het feit of een derde partij het IP-adres opslaat, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden, of het op een andere manier gebruikt.

Analyse-tools und Tools von derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring. 

2. Hosting und Content Delivery Networks (CDN)

Externe Hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden geregistreerd, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kan voornamelijk betrekking hebben op IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd. De hoster wordt gebruikt om het contract met ons potentieel en bestaande klanten (Art. 6 Para. 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG)

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan haar prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Wij  gebruiken volgende hoster:

Telekom Deutschland GmbH

53171 Bonn

Telefoon : 0800 33 01000

https://www.telekom.de/kontakt?execution299370=e3s1

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om de verwerking in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels te garanderen, hebben we een orderverwerkingsovereenkomst met onze hoster gesloten.

Online boeking (RESERVERING)

Bij boeking via de knop "ONLINE RESERVEREN" worden de boekingsgegevens doorgegeven aan derden De volgende gegevens dienen tijdens de boeking te worden verstrekt: titel, achternaam, straat, huisnummer, postcode en woonplaats, land, e-mailadres. 

Cookiebeleid. Het boekings- en informatiesysteem dat op deze website wordt gebruikt, maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die in uw browser worden opgeslagen. Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt en kunnen voor verschillende tijdsduur worden opgeslagen. De volgende cookies worden gebruikt door het boekingssysteem: AspxAutoDetectCookieSuppor

Controleert of de browser cookies ondersteunt. Duur: tot het einde van de sessie 


anonymousIdentification 
Verbetert het gebruikersgedrag. Zoekgegevens en winkelwagen worden opgeslagen. Duur: 8 uur

_ga
Implementation Google Analytics duur: 2 jaar 

gat_dwt 

Implementation Google Analytics duur: 10 minuten

_gid 
Implementation Google Analytics duur: 24 uur


Google Analytics gebruik 
De gegevens worden gebruikt door feratel media technologies AG, Maria-Theresien-Straße 8, 6020 Innsbruck, FN 72841w regionale rechtbank Innsbruck. Feratel media technologies AG maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw websitegebruik kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt normaal gesproken overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres van Google-gebruikers binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Dit aanbod wijst de gebruiker er echter op dat hij in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kan gebruiken. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browser te gebruiken die beschikbaar is via de volgende link) Download en installeer de plug-in. De huidige link is:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 


Gebruik van Bing Maps

Deze website gebruikt Bing Maps / Microsoft om een ​​plattegrond weer te geven. Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens en de gegevens die u invoert door Bing Maps / Microsoft, een van haar vertegenwoordigers of externe providers. De gebruiksvoorwaarden voor Bing Maps / Micorosoft, transparantie en opties, evenals voorschriften voor gegevensbescherming zijn te vinden op:

https://account.microsoft.com/account/privacy?refd=www.bing.com&ru=https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%3Frefd%3Dwww.bing.com&destrt=privacy-dashboard

3. Algemene en verplichte informatie

Privacy 
De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Onze website kan doorgaans worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover persoonsgegevens (bijv. Naam, adres of e-mailadres) op onze website worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. 

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opslagperiode

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. Fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE ZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIALE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANTE RECHTSGRONDSLAG OP WELKE VERWERKING VEREIST IS, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR HEEFT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ VERPLICHTE REDENEN KUNNEN AANBIEDEN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANG VOORDOET, UITVOERT OF UITVOERT, RECHTEN NEMEND BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21, PARAGRAAF 1 AVG). 

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME UIT TE VOEREN, HEBT U HET RECHT OP ELK MOMENT TE BEZWAAR TE ZETTEN OP DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER IN VERBAND MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR HEBT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21, PAR. 2 AVG).

Recht van beroep bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht op beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke middelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.


SSL- bzw. TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als site-exploitant stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de test heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is / is gebeurd, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd. 
  • Als u bezwaar heeft gemaakt volgens art. 21 lid 1 AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang verwerkt door de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails 
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd als onderdeel van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies 

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijv. Cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder hen (bijv. De winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijv. Voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. Cookies om het webpubliek te meten) op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f AVG, tenzij een andere wettelijke basis wordt gegeven. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het plaatsen van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (Art. 6 Par. 1 lit. a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie 
  • gebruikt besturingssysteem
  • refereer URL 
  • Hostnaam van de toegangscomputer 
  • Tijdstip van het  serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op het verwerken van het verzoek en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de vragen die naar ons worden gestuurd (artikel 6, lid 1, punt f AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG), indien dit nodig is. werd gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvragen via E-Mail, telefoon of telefax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit afgeleide persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG, op voorwaarde dat uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de vragen die naar ons worden gestuurd (artikel 6, lid 1, punt f AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG), indien dit nodig is. werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Quelle: https://www.e-recht24.de